HISTORIA DOMUS

2020. szeptember 13-a kedves ünnepnap a Pécsi Görögkatolikus Parókia életében. Két kislány M. Manna és Z. Luca hosszas, kitartó és szorgalmas készület után először járult az Úr Jézus valóságos testéhez és valóságos véréhez.

Kedves Testvérek, valamennyiünk számára különleges ez a Húsvét. Talán olyan oldalát is megértettük a nagyheti titkoknak, amiket egyébként nem, talán készületünk bensőségesebb, mélyre evezőbb volt.

A templomainkban jószerivel ugyanezeket imádkozzuk, amelyek megtalálhatók ezekben a kis netimakönyvekben. Három változatot is küldünk. Az elsőt (I.) a legbuzgóbban számára, akik a teljes imarendet el tudják végezni. Ezt imádkozzuk a templomainkban (illetve ez még annál is teljesebb!), s aki szeretne, aki tudja, velünk együtt mondani, vagy...

Vízkereszt ünnepéhez kötödően, különleges szertartáson vehettek részt a pécsi görögkatolikus parókia hívei, ugyanis immár a második esztendőben hagyományteremtő jelleggel megáldatott a város forrása.

Az adventi felkészülés jegyében, a Karácsony misztériumára való ráhangolódást segítve Zajácz Gábor görögkatolikus parókus úr koncertet szervezett december 16-ra, a Xavéri Szent Ferenc templomba.