Tettye forrás megáldása (2020)

2020.01.07

Vízkereszt ünnepéhez kötödően, különleges szertartáson vehettek részt a pécsi görögkatolikus parókia hívei, ugyanis immár a második esztendőben hagyományteremtő jelleggel megáldatott a város forrása.

A bizánci egyházban háromféle vízszentelés van.A vízkereszti nagy vízszentelés, amit kétszer végzünk. Először vízkereszt előestéjén a Bazil-liturgia után, rendszerint a templomban történik a víz megszentelése, ilyenkor a templomi használatra szolgáló vizet szentelik meg.

Másodszor a vízkereszti ünnepi Szent Liturgia után általában folyóvíznél történik a vízszentelés. Ennek a szertartásnak jellemző része Szofróniosz pátriárka nagy vízszentelési imádsága.

A Makkabeus-napi vízszentelést augusztus 1-én végzik a bizánci egyházban.Rövid vízszentelés szükség esetén bármikor végezhető. Ez a Szokásos kezdet után egy zsoltárból, papi imából áll, melynek folyamán a pap vízbemártott ujjaival keresztet rajzol bele, majd a kereszt tropárjának éneklése közbena keresztet belemeríti a vízbe.

Fotó: Zichy Eszter

A leggyakoribb szentelmény a szenteltvíz, a szenteléseknél, áldásoknál fontos eszköz. A hívek is hazavisznek velőle, hogy szükség esetén használhassák.

"A Jordánban való kereszteltetésedkor, Urunk, *
kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása; *
mert az Atyának szózata bizonyságot tőn rólad, *
kedves Fiának nevezvén téged, *
a Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat csalhatatlanságát. *
Ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, *
Krisztus Istenünk, dicsőség néked!" 

 Hallatszott az ünnep tropárja a Tettye partján, de mi ennek az ünnepnek eredete?Vízkereszt ünnepe

Január 6: Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

A magyarság körében különböző népszokások alakultak ki a századok során, amelyek a vízkereszt ünnepéhez kötődnek. Ma már leginkább csak az él, hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát.

Mi is az a Vízkereszt?

Tulajdonképpen Urunk megkeresztelkedésének ünnepe, amelyet görögül "Theofánia" néven emlegetnek a liturgikus könyvek. Az Úr megjelenésének ez az ünnepe ősibb, mint a karácsony: nyugaton az Epiphania kezdettől fogva inkább a napkeleti bölcsek, a mágusok hódolatára emlékeztet, míg keleten a megkeresztelkedő Jézus fölött elhangzó atyai kinyilatkoztatást emelték ki. Ezzel a nappal zárult le végérvényesen az ószövetség, és vált mindenki előtt nyilvánvalóvá Jézus Messiás mivolta. Egyébként Alexandriai Kelemen már a II. században azt tartotta, hogy Jézus január 6-án született, és az örmény egyház is mindmáig megmaradt az ősi ünneplési rend mellett, vagyis csak ezt az "Epifániát" ünnepli Jézus Krisztus eljövetelének és megnyilvánulásának napjaként. Kappadokiában és Konstantinápolyban a IV. század végére vezették be nagy keleti egyházatyáink a karácsony decemberi ünneplését, és ezekben az egyházakban a Theofánia vagy Epifánia már Krisztus megkeresztelkedésének emléke lett: emlékeztet mindarra a jóra, ami Krisztus megkeresztelkedéséből és nyilvános fellépéséből áradt az emberiségre.

Vízkereszt ünnepén a keresztények ősi szokása a vizek megáldása. Krisztus követői ezen az ünnepen megélik azt az örömöt, amit az Isten mélyebb megismerése jelent, hiszen Krisztus Jordánban való megkeresztelkedése alkalmával a teljes Szentháromság mutatkozott meg.

Forrás: szentlukacsszeretetszolgalat.hu


A lakóházak Krisztus keresztje által nyernek áldást,mindennek kegyelemközvetítő szerepe van. 


"Ma a vizek természete megszenteltetik, és a Jordán kettészakad, s hullámainak folyását visszatartóztatja, látván a vizében keresztelkedő Üdvözítőt;
Ő, ki egyedül tiszta és szennytelen, megszentel engem és a vizeket.
Lehetőségeink szerint éljünk a rendelkezésünkre álló kegyelemközvetítő eszközökkel."

Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké!