PARÓKUS

Zajácz Gábor parókus

Magasztaljátok az Urat velem, dicsérjük együtt az Ő nevét. (Zsolt 34,4)

2016. július 1. napjával nevezett ki Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya a Pécsi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Általam személyesen ismert és szeretett, néhai Szántai Miklós, Gulybán Tibor, Bodogán László paptestvéreimet követve nagy megtiszteltetésként élem meg ezt a szolgálatot.

1976-ban születtem Szikszón, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Perecse nevű falvacskájában éltem szüleimmel és 7 évvel idősebb bátyámmal. Teológiai tanulmányaimat a nyíregyházi Szent Athanáz Hittudományi Főiskolán, valamint a Papnevelő Intézetben végeztem, egy évet töltöttem ezen időszak alatt az olaszországi Loppianoban, itt kerültem közel a Fokolare lelkiségi mozgalomhoz. Végzős kispapként a gyakorlati félévemet a Miskolc-Búza téri Egyházközségben töltöttem, Főtisztelendő Gulybán Tibor esperes-parókus úr irányítása mellett. (Számomra talán ezért is különleges, a gondviselő Isten kegyelmeként megélt, hogy a Tibor atya által oly gyakran és szeretettel emlegetett Pécsi Egyházközségben láthatok el szolgálatot.) Tanulmányaim végeztével, 2004. augusztus 6-án szentelt pappá Keresztes Szilárd püspök úr. A fenti zsoltár szakasz volt a szentelési jelmondatom. Debrecenben, Bódvaszilason, Nyíradonyban, majd Nyírábrányban láttam el lelkipásztori szolgálatot, közben Budapesten, a Semmelweis Egyetem lelkigondozó szakán igyekeztem korunk speciális kihívásaira lelkigondozói szempontból hatékony ismereteket szerezni, felkészülni. Három gyermekem van: Veronika 11 éves, Luca 6 éves Ágoston 4 éves. Feleségem, Andrea a Pécsi Egyházmegye alkalmazásában áll.

Örömmel vettem át László atyától a szolgálatot. Kérem, segítsék az elindulás nehéz időszakát bizalmukkal, információikkal. Elérhetőségem ugyanaz, mint László atyáé volt.

Igény szerint szívesen megyek kötelező hit-és erkölcstant oktatni Baranya, Tolna, Somogy megye bármelyik oktatási intézményébe. Örömmel állok rendelkezésre Szentgyónás, lelki beszélgetés terén is.

Szeretettel hívom a kedves Testvéreket a Xavér templomba a közös imádságokra, hogy a személyes készületünk mellett közösségünkben együtt is készülhessünk a Feltámadás ünnepére, valamint azért, hogy minden vasárnap "személyes Húsvétot" élhessünk át.