Hirdetések | 2019. május 12.

2019.05.13

A mai perselyadományokat a papnevelés szándékára továbbítjuk. Kérem, a testvérek imádságait mind a felszentelt áldozópap testvéreimért, mind az egyházi rend szentségében részesült és a későbbiekben részesülő ifjakért. Ma a hivatások vasárnapján és a többi napon is nagy-nagy szükségünk van az imádságokra.

 • Május 19-én, vasárnap a szokott időben lesznek a szertartások:
  9:00 Paraklisz az Istenszülő Szűz Mária tiszteletére
  10:00 Szent Liturgia (Húsvét utáni 4. vasárnap) 
 • Ma este 18 órától vecsernye lesz templomunkban.
 • Májusban minden szerdán és pénteken az Istenszülő Szűz Mária tiszteletére 18 órától Parakliszt végzünk.
 • A képviselőtestület jelöltjeit tartalmazó szavazólapok leadási határideje 2019. május 26. A szavazólapok - az átvétel tényét igazoló aláírást követően - a szertartások előtt vagy után átvehetők a sekrestyében.
 • Május 19-én, vasárnap 17 órai kezdettel az Istvánfi-Német Duó dudán és tekerőn koncertet ad templomunkban Aequo animo címmel. Szeretettel várnak és várunk minden kedves érdeklődőt!
 • Templomunkban június 9-én, Pünkösd vasárnap több jeles esemény is lesz: ekkor lesz az Elsőáldozás, melyre két gyermek készül lelkesen. Imádkozzunk a leendő Elsőáldozókért és családjaikért! Terveink szerint ekkor lesz az új képiselőtestület ünnepélyes eskütétele is, továbbra is kérem a testvérek imádságát a testület megújításának időszakában és ezen a napon együtt kérjük majd ezen felelősségteljes szolgálatra a Jóisten áldását és a Szentlélek segítségét, hogy kellő bölcsességgel, hittel, szeretettel szolgálják 5 évig közösségünket, Főegyházmegyénket a testület tagjai. Troszt Máté atya ezen a vasárnapon teljesít utoljára szolgálatot diakónusként.
 • A női zarándoklatot augusztus 24-re tűztük ki. A zarándoklatot a pécsi Szent Flórián bányásztemplomtól a mánfai Árpád-kori templomig tervezzük.
 • A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán szociális képzés indul levelező formában "Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven. A szakra való jelentkezés feltétele hitéleti felsőfokú diploma, vagy bármilyen nem hitéleti diploma a kiegészítő kreditek teljesítésével. Ezzel a végzettséggel egyházi segítő intézményeknél, karitász-csoportoknál, plébániáknál, civil szervezeteknél, ill. szociális és karitatív intézményeknél lehet elhelyezkedni.
 • Közeledik az adóbevallások határideje. Aki teheti, kérjük, ajánlja egyik 1 %-át a Katolikus Egyháznak, a másik 1 %-ot pedig parókiánk alapítványának. Pécsi Szórvány Közösségért Alapítvány adószáma: 18312571-102, mely honlapunkon a www.gorkatpecs.hu-n is megtalálható. Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint. Az 1%-okról május 20. napjáig lehet nyilatkozni. Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak, parókiáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki, kérjük a kedves Testvéreket ne feledkezzenek el rendelkezni róla.
 • Kérem a Testvérek imádságát Máté atyáért, akinek pappá szentelése 2019. június 16-án Debrecenben lesz és feleségéért, Teodóráért! Szervezetten szeretnénk jelen lenni ezen a különleges ünnepen, a részvételi szándékot Varga Jánosnak vagy nekem jelezzék a kedves Testvérek az utazás megszervezése érdekében.
 • A héten névnapjukat, születésnapjukat ünneplő kedves Testvéreket Isten éltesse sokáig és kísérje bőséges áldásával!

Feltámadt Krisztus! - Valóban feltámadt!