A képviselő testület megválasztásának rendje

2019.04.28

Ezúton köszönöm meg a lejárt megbízatású képviselőtestület áldozatos munkáját, mellyel mind parókiánk, mind a Hajdúdorogi Főegyházmegye számára nagy szolgálatot tettek, Isten jutalmazza meg bőségesen őket. Tisztelettel Kérem továbbá, hogy az új képviselőtestület felállásáig lássák el tisztségüket.


A képviselő testület megválasztásának rendje

A jelöltlista áttekintése után, a szavazólistán a nevek melletti körbe kell x-szel jelezni, akiket megválasztani akarnak. Érvényesen 12 emberre lehet leadni a szavazatot. Egy-egy család annyi lapot kapjon és adjon le, ahány 18 év feletti - a parókia életében aktívan résztvevő - él a családban. A sorszámmal és pecséttel ellátott szavazólapokat személyesen a parókustól, vagy a diakónustól kell kérni.

A szavazólapok leadásának határideje május 12. (Húsvét után harmadik vasárnap). Az így összegyűjtött lapokat a parókus által kijelölt emberek összeszámolják, majd a végleges névsort összeírják és hitelesítik.

A - jelenlegi képviselőtestületi szabályzat értelmében az - újonnan megalakuló képviselő testület tagja hivatalból a parókus, a diakónus és a kántor.

A teljes jegyzéket a parókus a szavazatszámláló bizottság tagjaival is aláíratva a megyéspüspökhöz terjeszti fel, hogy a megválasztottakat tisztségükben megerősítse. Ha a megyéspüspök szükségesnek látja, mindezeken túlmenően is nevezhet ki tagokat az egyházközségi képviselőtestületbe.

Az újonnan megválasztottak a következő vasárnapok egyikén, a hívek jelenlétében, a Szent Liturgia záróáldása előtt ígéretet tesznek arra, hogy mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni.

A megbízatás öt évre szól. A megyéspüspök meghatározhat rövidebb időpontot, amennyiben ezt súlyos körülmények indokolják.

Közlemény

A szavazólapok átvehetők a sekrestyében, minden hétköznap Paraklisz előtt vagy után és vasárnap a szertartások után.