Krisztusnak hála a keresztény halálnak pozitív értelme van

2018.10.30

Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség 
(Fil 1,21)

A halál belépés az örök életbe. Amint Krisztus valóban feltámadt a holtak közül, úgy mi is Krisztussal együtt feltámadunk az utolsó napon. "Én vagyok a föltámadás és az élet." (Jn 11,25)

Keresztség által egyesültünk Krisztussal, az Eucharisztiában pedig testével táplálkozunk, Krisztus testéhez tartozunk.

Gondotunk-e már arra, hogy abban a pillanatban vagyunk legközelebb elhunyt szeretteinkhez, amikor az Eucharisztiában részesülünk?

Ahogyan a földből vett kenyér Isten segítségül hívása után többé már nem közönséges kenyér, hanem Eucharisztia, két dologból megalkotva: egyik a földi, másik az égi, ugyanígy testünk is, amely részesedik az Eucharisztiából, többé nem romlandó, mert bírja a feltámadás reménységét. (vö KEK 988-1019)

Amikor a kereszt mellett állunk gondoltunk-e már arra, hogy azokról a szeretteinkről emlékezünk, akik felé a kereszt alsó szára mutat, de Ők ugyanazok a szeretteink, akik felé a felső ág mutat, akik immár színről-színre látják az Istent? Feléjük tekintve a kereszt egy létra, a kereszt oldalsó ágai ily módon szinte átölelnek és felfelé vonzanak minket, irányt, útmutatást adva.