Közös vecsernye Pécsett az ökumenikus hét második napján

2019.01.22

Az ökumenikus imahét második napján, január 21-én, a görögkatolikus templomban gyűltünk össze keresztény testvéreinkkel az egységért folytatott közös imádságra. Imádságunk keretét a vecsernye szertartása (az alkonyati zsolozsma) adta, melyen az Igét Hajduch-Szmola Patrik, evangélikus lelkész hirdette.

Az igehirdetés az alábbi evangéliumi szakaszra épült: "Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. ami ezenfelül van, a gonosztól való." (Mt 5,37) A lelkész beszédében kiemelte: Jézus a legjobb informatikus. Ugyanis a minket körülvevő digitális világ kettes számrendszeren alapszik, s ennek a különlegessége, hogy két számjeggyel ábrázolja a számokat: vagy 0, vagy az 1-es értékkel fejez ki mindent, nincsenek köztes számok. Ugyanígy Krisztus tanításában is erre buzdít minket: amit mondunk legyen vagy igen, vagy nem, köztes válaszunk ne legyen.

A szertartást a különböző felekezetű lelkészek áldása zárta, majd a templomajtóban vártunk minden kedves Testvért egy-egy személyes köszöntésre.