Képviselőtestületünk megújítása

2019.04.02

A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése alapján 5 évente meg kell újítani a katolikus egyházközségek képviselőtestületi tanácsát. Parókiánkon ez most vált aktuálissá, mivel 2014. március 3-án történt ez meg legutóbb.

Az új képviselőtestület felállításának a menete a következőképp alakul:

 • A parókus kihirdeti és kifüggeszti a képviselőtestület megújításának tényét és menetét.
 • A jelöltek listáját, melyre a hívek tehetnek ajánlását, a parókus összeállítja a következő szempontok szerint:
 • A jelölt ismerten vallásos és a parókia életében tevékenyen részt vevő hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a velejáró munkát is,
 • tartósan az egyházközség területén lakik, vagy ha nem lakik ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesz a parókia életében,
 • 18. évét betöltötte, de még nem 70 éves,
 • kész e feladat ellátására,
 • példaadó egyéni és családi életet él,
 • apostoli lelkület jellemzi,
 • józan ítélőképességű,
 • fegyelmezett,
 • tárgyalókészséggel rendelkezik.
 • A jelöltek listája 24 főt tartalmaz. Közülük az egyházközség tagjai 12 főt szavaznak és bíznak meg.

A képviselőtestület tényleges megújítását Húsvét utánra tervezzük, addig kérem a kedves Testvéréket, hogy jól megfontoltan, imádságos lelkülettel gondoljuk végig, ki lenne a legalkalmasabb ezt a feladatot ellátni.

Pécs, 2019. március 31.