Járványügyi útmutatások nyilvános szertartások idején | 2020. május 4.

2020.05.03

A Pécsi Görögkatolikus Parókia Parókusa és Képviselő testülete a jelen helyzetben az alábbi útmutatást adja a 2020. május 1. napján kelt érseki utasítás alapján és a ránk bízottak iránti felelősségünk tudatában kérjük, hogy fokozottan figyeljünk a járványügyi előírásokra egyházközségünkben, így kérjük az alábbiak betartását:

  1. Mindenek előtt a kedves Testvérek forgassák szívükbe az Efezusiakhoz írt levél 4. fejezetének 3. versét, miszerint: "Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet."Örüljünk tehát, hogy az Isten házában ismét részt vehetünk nyilvános szertartásokon, de legyünk figyelmesek arra, hogy latin testvéreinknél ez még várat magára. Hordozzuk őket imádságainkban, de semmiképp se buzdítsuk arra, hogy a mi szertartásainkat látogassák. Törekedjünk a békességre!

  2. A szertartásokra maszkban érkezzünk a templomba és belépés előtt fertőtlenítsük kezünket. Az istentiszteleteken az egy háztartásban élő családtagok kivételével tartsunk legalább 1,5 méter távolságot egymástól. Ezért igyekezzünk úgy leülni, hogy minden második padsor maradjon üresen.

  3. A Szent Eucharisztia vétele külön kanalakkal történik, amelyet szertartás után a felszentelt személyek gondosan fertőtlenítsenek. A szentáldozás során fokozottan figyeljünk annak helyes módjára, hogy elkerüljük az esetleges érintkezést.

  4. A szertartások után fertőtlenítsük a padokat, korlátokat, kilincseket és szellőztessük. Ehhez a feladathoz szeretnénk önkéntes segítséget kérni.

  5. A keresztelés és esketés szertartásai a járványügyi előírások figyelembe vételével szűk körben megtarthatóak. Javasolt azonban ezeket az ünnepeket, ha lehetséges későbbre halasztani.

  6. Gyónásra szükség esetén az előírt távolság betartásával, nyílt térben van lehetőség.

  7. A betegek látogatása arra való tekintettel, hogy ők a járvány által legveszélyeztetettebb csoport, csak rendkívüli helyzetben, halál veszély esetén engedélyezett.

  8. A temetési szertartásokat igyekezzünk kültéren, szűk körben, az egészségügyi előírások betartásával, kegyeletteljesen, de egyszerűen megtartani.

  9. Az elsőáldozásokat a járványügyi hatósági korlátozások teljes feloldása után tartjuk meg, hogy a megfelelő felkészülés után teljes ünnepélyességgel történhessenek.

  10. Az ikonok, a kereszt és az evangéliumos könyv csókolásától további rendelkezésig tartózkodjunk.

A járvány miatt leginkább veszélyeztetettekre való tekintettel, továbbra is érvényes a Szent Liturgián való kötelező részvétel alóli felmentés. Szeretettel és féltő gondoskodással kérem az idős, 65 év feletti és bármilyen más okból fokozottan veszélyeztetett testvéreket, hogy a hatósági rendelkezéseknek megfelelően maradjanak otthonaikban. A Görögkatolikus Egyház szertartásait a Görögkatolikus Médiaközpont munkatársai áldozatos munkájának köszönhetően továbbra is követhetik élő adásban az Egyházmegye médiafelületein.

Az első nyilvános szertartásunk 2020. május 4. napján 17 órakor kezdődő Paraklisz lesz.

Pécs, 2020. május 2.