Így élünk mi

2018.01.02

Háladás a pécsi Xavér templomban, 2017. december 31. napján.

Ajándékozz mindenkinek jó egészségben, bűn nélkül töltött hosszú életet és az összes erényekben sikeres előmenetelt!...

A pécsi Xavér templomban 2017. december 31. napján 19 órakor ünnepélyes hálaadás keretében megemlékeztünk egyházközségünk jótevőiről, hálát adtunk a 2017. esztendőben megtapasztalt kegyelmekért, Teremtőnk emberszeretetéért, ezt követően pedig vidáman, imádságokkal megtűzdelt, könnyed programokkal együtt töltöttük az év utolsó estéjét, eközben a közösségünkben rejlő "kincsekből" töltekeztünk.

Parókus atya a délelőtti Szent Liturgián a hirdetésben kiemelte fontos és szükséges megtanulnunk minden jóért hálát adni a mi jótevő Istenünknek, erre a hálaadásra pedig a mögöttünk álló esztendő különösen alkalmas, hiszen valamennyien megéltünk Isten kegyelméből örömteli pillanatokat családjaink, szeretteink, tágabb környezetünk körében és megtartott minket mindezidáig, tehát van miért hálát adnunk.

Hálaadást követően korábban több ízben hirdetett, szilveszteri együttlétre hívta a Pécsi Parókiához tartozó testvéreket... többen éltünk a lehetőséggel, mely számos meglepetést tartogatott:

visszakanyarodva a templomi hálaadásra, amely keretében Gábor atya az egyházközségben szolgálatot teljesítőket meglepte egy különleges címkéjű borral és elismerő szavai mellett, külön szívmelengető volt számunkra, hogy a hálaadásban könyörgött értük, mint az egyházközség Jótevőiért.

A szertartást követően közösen átsétáltunk a Közösségi Házunkba, ahol Kovaliczky János, világi elnökünk finom "üdvözlő itallal" meggy pálinkával fogadott minket, a közös imádság után pedig batyus "buli" lévén egymás finomságait kóstolhattuk meg. Vacsora után Varga János gondnokunk ötleteinek köszönhetően színes programban volt részünk egy teremben ping-pong bajnokság vette kezdetét, egy másik helyszínen a kamasz korosztály vonatpályát épített a kisebbek számára, volt aki sakkozott, de akadt olyan is aki stratégiai játékban lelte örömét, egy következő helyszínen pedig bibliai activity vette kezdetét, a gyermekek számára mesefilm vetítésére is sor került. Annyira pörögtek az események, hogy észre sem vettük máris elérkezett a tombolasorsolás ideje, azt követően pedig az udvaron csaknem száz csillagszóró biztosított számunkra meghittséget és egy gyakorlatias hittestvérünk hatalmas tűzijáték parádéval lepett meg valamennyiünket. így érkezett el az éjfél, amikor a Himnusz eléneklése, Tisztelendő Úr könyörgése és áldása után pezsgőt bontottunk és személyre szóló jókívánságainkkal köszöntöttük egymást az új esztendő kezdetén.

Ezen közös, együtt töltött idővel, Isten szeretetét egymás jelenlétében is megtapasztaltuk!

Amint korábban is kegyesen meghallgattad Urunk szolgáid kéréseit és kinyilvánítottad irányunkban emberszereteted irgalmát, úgy jövőre se vesd meg híveidet, saját dicsőségedre teljesítsd jó kéréseinket...