Hirdetések | 2020. május 3. FÖLTÁMADT KRISZTUS!

2020.05.03

Isten éltesse az Édesanyákat, a mai Liturgiát értük ajánlottuk fel.

 • Május 10-én, a szokott időben lesznek a szertartások:
  9:00 Utrenye
  10:00 Szent Liturgia.

 • Örömmel és szeretettel köszönöm a kedves Testvérek türelmét és kitartását, melyet a jövőben is kérek! Kérem a külön dokumentumban közzétett útmutatást forgassak szívükbe és a féltő gondokodást érezzék ki beőle mintsem a korlátokat.
 • A Görögkatolikus Szemle májusi száma letölthető: https://szentatanaz.hu/letoltesek/szemle_2020_05.pdf
 • Az elmúlt hetek távolsága és a közvetítéseken keresztül átjövő imádságok mellett hiányzik mindannyiunknak a személyes találkozás. Minden kedves Testvérünknek köszönjük az idei esztendőben is nyújtott támogatásotokat mind imádsággal, mind buzdító szavakkal, mind pedig az anyagi jelenléttel. Most is tudnunk kell, hogy a templom és közösségének élete folyamatosan megy és mennie kell, viszont az ehhez szükséges anyagi forrásokat az elmúlt hetekben nehezen tudtuk előteremteni. Éppen ezért nem tervezett különleges helyzetben a - saját családi körülmények lehetőségeit maximálisan tiszteletben tartva - nagy szeretettel és tisztelettel kérünk Mindenkit, hogy amit az elmúlt időszakban a templomunk és szolgálatunk fenntartására szántak volna, ha van rá mód, azt átutalással megtehetik. (CIB Bank 11100207-19942157-36000001) Hálás szívvel köszönjük a segítségeket, és kívánjuk, hogy mindannyian leginkább lélekben, személyes újjászületésben, s a földi boldogsághoz szükséges anyagi biztonsággal éljük meg ezt az időszakot!
 • Közeledik az adóbevallások határideje. Aki teheti, kérjük, ajánlja egyik 1 %-át a Katolikus Egyháznak, a másik 1 %-ot pedig parókiánk alapítványának. Pécsi Szórvány Közösségért Alapítvány adószáma: 18312571-102, mely honlapunkon a www.gorkatpecs.hu-n is megtalálható. Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint. Az 1%-okról május 20. napjáig lehet nyilatkozni. Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak, parókiáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki, kérjük a kedves Testvéreket ne feledkezzenek el rendelkezni róla.
 • A héten névnapjukat, születésnapjukat ünneplő kedves Testvéreket Isten éltesse sokáig és kísérje bőséges áldásával!

Dicsőség Jézus Krisztusnak! - Dicsőség mindörökké!


Járványügyi útmutatások nyilvános szertartások idején 2020. 05. 04.

A Pécsi Görögkatolikus Parókia Parókusa és Képviselő testülete a jelen helyzetben az alábbi útmutatást adja a 2020. május 1. napján kelt érseki utasítás alapján és a ránk bízottak iránti felelősségünk tudatában kérjük, hogy fokozottan figyeljünk a járványügyi előírásokra egyházközségünkben, így kérjük az alábbiak betartását:

 1. Mindenek előtt a kedves Testvérek forgassák szívükbe az Efezusiakhoz írt levél 4. fejezetének 3. versét, miszerint: "Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet."Örüljünk tehát, hogy az Isten házában ismét részt vehetünk nyilvános szertartásokon, de legyünk figyelmesek arra, hogy latin testvéreinknél ez még várat magára. Hordozzuk őket imádságainkban, de semmiképp se buzdítsuk arra, hogy a mi szertartásainkat látogassák. Törekedjünk a békességre!

 2. A szertartásokra maszkban érkezzünk a templomba és belépés előtt fertőtlenítsük kezünket. Az istentiszteleteken az egy háztartásban élő családtagok kivételével tartsunk legalább 1,5 méter távolságot egymástól. Ezért igyekezzünk úgy leülni, hogy minden második padsor maradjon üresen.

 3. A Szent Eucharisztia vétele külön kanalakkal történik, amelyet szertartás után a felszentelt személyek gondosan fertőtlenítsenek. A szentáldozás során fokozottan figyeljünk annak helyes módjára, hogy elkerüljük az esetleges érintkezést.

 4. A szertartások után fertőtlenítsük a padokat, korlátokat, kilincseket és szellőztessük. Ehhez a feladathoz szeretnénk önkéntes segítséget kérni.

 5. A keresztelés és esketés szertartásai a járványügyi előírások figyelembe vételével szűk körben megtarthatóak. Javasolt azonban ezeket az ünnepeket, ha lehetséges későbbre halasztani.

 6. Gyónásra szükség esetén az előírt távolság betartásával, nyílt térben van lehetőség.

 7. A betegek látogatása arra való tekintettel, hogy ők a járvány által legveszélyeztetettebb csoport, csak rendkívüli helyzetben, halál veszély esetén engedélyezett.

 8. A temetési szertartásokat igyekezzünk kültéren, szűk körben, az egészségügyi előírások betartásával, kegyeletteljesen, de egyszerűen megtartani.

 9. Az elsőáldozásokat a járványügyi hatósági korlátozások teljes feloldása után tartjuk meg, hogy a megfelelő felkészülés után teljes ünnepélyességgel történhessenek.

 10. Az ikonok, a kereszt és az evangéliumos könyv csókolásától további rendelkezésig tartózkodjunk.

A járvány miatt leginkább veszélyeztetettekre való tekintettel, továbbra is érvényes a Szent Liturgián való kötelező részvétel alóli felmentés. Szeretettel és féltő gondoskodással kérem az idős, 65 év feletti és bármilyen más okból fokozottan veszélyeztetett testvéreket, hogy a hatósági rendelkezéseknek megfelelően maradjanak otthonaikban. A Görögkatolikus Egyház szertartásait a Görögkatolikus Médiaközpont munkatársai áldozatos munkájának köszönhetően továbbra is követhetik élő adásban az Egyházmegye médiafelületein.

Az első nyilvános szertartásunk 2020. május 4. napján 17 órakor kezdődő Paraklisz lesz.

Pécs, 2020. május 2.