Hirdetések | 2019. május 19.

2019.05.18

Május 26-én, vasárnap a szokott időben lesznek a szertartások:
9:00 Paraklisz az Istenszülő Szűz Mária tiszteletére
10:00 Szent Liturgia (Húsvét utáni 5. vasárnap)
Ma este 18 órától vecsernye lesz templomunkban.

  • Májusban minden szerdán és pénteken az Istenszülő Szűz Mária tiszteletére 18 órától Parakliszt végzünk.
  • A képviselőtestület jelöltjeit tartalmazó szavazólapok leadási határideje jövő hét vasárnap, azaz 2019. május 26. A szavazólapok - az átvétel tényét igazoló aláírást követően - a szertartások előtt vagy után átvehetők a sekrestyében.
  • Május 24-től november 30-ig megtekinthető lesz a Janus Pannonius Múzeumban az "Istenfélelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek!" című időszakos kiállítás, ami a keleti rítus kincsestárát mutatja be. Szeretettel buzdítom a kedves Testvéreket ennek meglátogatására!
  • Templomunkban június 9-én, Pünkösd vasárnap több jeles esemény is lesz: ekkor lesz az Elsőáldozás, melyre két gyermek készül lelkesen. Imádkozzunk a leendő Elsőáldozókért és családjaikért! Terveink szerint ekkor lesz az új képiselőtestület ünnepélyes eskütétele is, továbbra is kérem a testvérek imádságát a testület megújításának időszakában és ezen a napon együtt kérjük majd ezen felelősségtekjes szolgálatra a Jóisten áldását és a Szentlélek segítségét, hogy kellő bölcsességgel, hittel, szeretettel szolgálják 5 évig közösségünket, Főegyházmegyénket a testület tagjai. Troszt Máté atya pedig ezen a vasárnapon teljesít utoljára szolgálatot diakónusként.
  • A női zarándoklatot augusztus 24-re tűztük ki. A zarándoklatot a pécsi Szent Flórián bányásztemplomtól a mánfai Árpád-kori templomig tervezzük.
  • Közeledik az adóbevallások határideje. Aki teheti, kérjük, ajánlja egyik 1 %-át a Katolikus Egyháznak, a másik 1 %-ot pedig parókiánk alapítványának. Pécsi Szórvány Közösségért Alapítvány adószáma: 18312571-102, mely honlapunkon a www.gorkatpecs.hu-n is megtalálható. Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint. Az 1%-okról május 20. napjáig lehet nyilatkozni. Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak, parókiáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki, kérjük a kedves Testvéreket ne feledkezzenek el rendelkezni róla.
  • Kérem a Testvérek imádságát Máté atyáért, akinek pappá szentelése 2019.június 16-án Debrecenben lesz és feleségéért, Teodóráért! Szervezetten szeretnénk jelen lenni ezen a különleges ünnepen, a részvételi szándékot a sekrestyében Varga Jánosnak vagy nekem jelezzék a kedves Testvérek az utazás megszervezése érdekében.
  • A héten névnapjukat, születésnapjukat ünneplő kedves Testvéreket Isten éltesse sokáig és kísérje bőséges áldásával!

Feltámadt Krisztus! - Valóban feltámadt!