Hirdetések | 2019. június 2.

2019.06.03

Június 9-én, vasárnap a szokott időben lesznek a szertartások:
9:00 Utrenye
10:00 Pünkösdi Szent Liturgia

Június 8-án halottak emlékezete van egyházunkban, 18 órától Szent Liturgiát végzünk. A Liturgia előtt - a június 9-i ünnepre készülve - a közösségi házat és a kertet tervezzük rendezni, 16.30-kor találkoznánk a közösségi háznál. Kérjük a kedves Testvérek segítségét ebben!

 • Jövőhét vasárnap, június 9-én, Pünkösd vasárnap Szent Liturgia után közös ebédre és Családi Napra hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket az Alajos u. 2/2. szám alá. Van mit ünnepelnünk, van miért hálát adnunk, hiszen:
  Ekkor lesz az Elsőáldozás, melyre két gyermek készül lelkesen. Imádkozzunk a leendő Elsőáldozókért és családjaikért!
  Ekkor lesz az új képviselőtestület ünnepélyes eskütétele is, továbbra is kérem a testvérek imádságát a testület megújításának időszakában és ezen a napon együtt kérjük majd ezen felelősségteljes szolgálatra a Jóisten áldását és a Szentlélek segítségét, hogy kellő bölcsességgel, hittel, szeretettel szolgálják 5 évig közösségünket, Főegyházmegyénket a testület tagjai. A képviselőtestület tagjai a következő személyek lesznek: Baráth Ádám, Csicsák József, Girán János, Kovaliczky Gergely, Lukáts Tamás, Orova Csaba, Pistár Péter, Polgár Tamás, Rácz Antal, Sziliné Gáll Anna, Szöllősi Katalin és Varga János.
  Továbbá Máté atya ezen a vasárnapon teljesít utoljára szolgálatot diakónusként. Köszönjük neki és az örök Főpapnak ezt a 9 hónapot mely alatt Egyházközségünk épülésén, szolgálatán buzgólkodott.
 • A Családi Napra szeretetvendégségére örömmel fogadunk süteményeket, üdítőket. Az ebéd alapanyagaihoz családonként 2000 Ft vagy egyénileg 1000 Ft hozzájárulást szívesen fogadunk.
 • November 30-ig megtekinthető a Néprajzi Múzeumban (Pécs, Rákóczi út 15, 7621) az "Istenfélelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek!" című időszakos kiállítás, ami a keleti rítus kincsestárát mutatja be. Szeretettel buzdítom a kedves Testvéreket ennek meglátogatására!
 • A Pécsi Görögkatolikus Parókia szervezésében július 1. és augusztus 30. között heti, hétfőtől péntekig tartó turnusokban, játékos gyermekfelügyelet valósul meg, óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára a Pécs, Alajos utca 2/2. szám alatt. A gyermekekkel szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok és az Ő munkájukat támogató cserkészek, egyetemi hallgatók foglalkoznak. Költsége 14 ezer Ft, az ár magában foglalja a napi 3x étkezés költségét. Létszám: max. 20 fő. Korcsoport: óvodás és kisiskolás korú gyermekek. Helyszín: a közösségi házunk. A jelentkezés fogadása folyamatosan, érkezési sorrendben történik a táborköltség 50%-ának befizetésével. Előzetesen jelezni a részvételi szándékot, érdeklődni a xavertabor@gmail.com e-mail címen lehet.
 • A női zarándoklatot augusztus 24-re tűztük ki. A zarándoklatot a pécsi Szent Flórián bányásztemplomtól a mánfai Árpád-kori templomig tervezzük.
 • Kérem a Testvérek imádságát Máté atyáért, akinek pappá szentelése 2019. június 16-án Debrecenben lesz és feleségéért, Teodóráért! Szervezetten szeretnénk jelen lenni ezen a különleges ünnepen, a részvételi szándékot a sekrestyében Varga Jánosnak vagy nekem jelezzék a kedves Testvérek az utazás megszervezése érdekében.
 • A héten névnapjukat, születésnapjukat ünneplő kedves Testvéreket Isten éltesse sokáig és kísérje bőséges áldásával!