Hirdetések | 2019. február 3.

2019.02.03

Február 10-én, vasárnap a szokott időben lesznek a szertartások:
9:00 Utrenye
10:00 Szent Liturgia, melynek végén a házaspárok megáldása történik majd.

Örömmel hirdetem, hogy február 10-17. között a Házasság Hete rendezvénysorozat alkalmából színes programok várják az érdeklődőket. Konkrét programok elérhetők itt, illetve e-mailben is megküldtük a kedves Testvéreknek.

 • A Budapesti Helynökség bálja 2019. február 23-án kerül megrendezésre. A jegyárak február 3-ig a következőképpen alakulnak:
  5500 Ft a felnőtt belépőjegy
  3500 Ft az ifjúsági jegy
  Február 3. 17 óra után beérkező igény esetén a jegyárak a következő módon alakulnak:
  2019. február 10. 17:00
  Felnőtt jegy: 6500 Ft
  Ifjúsági jegy: 4000 Ft
  Buzdítok mindenkit az együttlétre a többi parókia híveivel, a szórványlét örömeit, nehézségeit valamennyien megtapasztaljuk és közösen viseljük, a Helynökség területen élők találkozása erőforrás, megerősítő tapasztalatcsere lehetősége is egyben.A jegy ára tartalmazza az étel-ital kínálatot! A részvételi szándékot Troszt Máté diakónus atyának kérjük jelezni.
 • 2019. május 31. - június 1. között Csíksomlyóra van lehetőség zarándokolni. Részvételi szándékot a sekrestyében Varga Jánosnak vagy Troszt Máté atyának van lehetőség jelezni február 24-éig egy űrlap kitöltésével. Május 31-én indulás Pécsről, Dombóvári és Sárbogárdi felszállási lehetőséggel. Budapesten csatlakozás a Misszió Tours Utazási Iroda által indított zarándokvonathoz. Várható költség 32.100 Ft. Összesen hat lelkivezetővel, köztük Orosz Atanáz püspökatya lelkivezetésével történik a zarándoklat
 • Szeretettel köszönjük meg mindenkinek, aki az egyházfenntartási hozzájárulásával is kifejezte a közösséghez való tartozását!
 • A héten névnapjukat, születésnapjukat ünneplő kedves Testvéreket Isten éltesse sokáig és kísérje bőséges áldásával!

Dicsőség Jézus Krisztusnak! - Dicsőség mindörökké!


"Magunkért imádkozni a szükség sürget minket, de másokért imádkozni a legtisztább szeretet cselekedete." 

Aranyszájú Szent János

Tekintsük tehát feladatunknak egymásért imádkozni, házaspárként főként!

A Szent Liturgián "önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk", ezen a Szent Liturgián pedig különösen is kérjük Isten továbbra is kísérje áldásával közös életünket. 

Jóságos Atyánk, mennynek és földnek Ura!

Te azt mondtad: "Nem jó az embernek egyedül lennie" a földön, ezért társat alkottál az első ember mellé.

Férjet és feleséget teremtettél, mondván: "Növekedjetek és sokasodjatok, töltsétek be a földet és uralkodjatok felette!"

Törvényt adtál a tiszta házasságra, és Krisztusod által szentségi méltóságra emelted, mert azt akartad, hogy ezáltal is megdicsőüljön legszentebb neved emberi nemben.

Te engedted meg nekünk is, hogy a házasság sírig tartó köteléke fűzhessen össze minket és megkoronáztál bennünket mindenható kegyelmeddel.

Hozzád sietünk és hozzád könyörgünk: Uralkodjál szívünk felett, és töltsd meg azt egymás iránti szeretettel!

Ne legyen közöttünk se egyenetlenkedés, se harag, se civódás, se semmiféle keserítés!

Add, hogy inkább egymás terhét örömmel viseljük, egymást támogassuk, egymásnak örömére lehessünk, egymást megbecsülve békességben éljünk!

Segíts meg minket, hogy mindig parancsolataid ösvényén járjunk, és mindenben akaratodat kövessük, hogy elnyerjük földi életünkben áldásodat, a jövő életben pedig a mennyei dicsőség koronáját!

Mert az irgalom, kegyelem és emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.