Hármas ünnep és még ettől is több a Pécsi Görögkatolikus Parókia híveinek körében

2019.06.11

Június 9-én, Pünkösd vasárnap Szent Liturgia után közös ebédre és Családi Napra vártuk a Pécsi Görögkatolikus Parókiához tartozó Testvéreket az Alajos u. 2/2. szám alá.

Volt mit ünnepelnünk, van miért hálát adnunk, hiszen:

  • Ekkor volt az Elsőáldozás, melyre két gyermek készült lelkesen, lelkiismeretesen szerető családjuk és közösségünk imádságaival körülölelve.
  • Ekkor volt az új képviselőtestület ünnepélyes eskütétele is, melyet szintén közösségünk imádságában hordozott, már jóval a jelölt állítás időszakot megelőzően napjainkig kértük ezen felelősségteljes szolgálatra a Jóisten áldását és a Szentlélek segítségét, hogy kellő bölcsességgel, hittel, szeretettel szolgálják 5 évig közösségünket, s ezen keresztül Főegyházmegyénket a testület tagjai.
  • Továbbá Máté atya ezen a vasárnapon teljesített utoljára szolgálatot diakónusként. Köszönjük neki és az örök Főpapnak ezt a 9 hónapot mely alatt Egyházközségünk épülésén, szolgálatán buzgólkodott. Imádságainkban továbbra is hordozzuk Őt.

A Családi Nap szeretetvendégségére, már jóval korábban megkezdődtek a munkálatok.

Először is fűnyírás és területrendezés történt az esemény helyszínén, a Pécs, Alajos u.2/2. szám alatt, majd a Közösségi Ház vendéglátásra alkalmassá tétele, terítéshez berendezése következett. Ezt követően kerülhetett sor az étel alapanyagainak előkészítésére, melyet előzőleg Gondnokunk iránymutatása mellett közösségünk önkéntesei szereztek be, dolgoztak fel.

Mindezen közösségi munkák egyben közösséget összekovácsoló tevékenységek is, hisz jóízű beszélgetés is történik közben.

Id. Horváth Jánosné, Jolika, aki hivatását tekintve is mesterfokon űzi a szakácsmesterséget hatalmas üstben, nagyon ízletes paprikás krumplit készített.

Szavakkal nehéz leírni, de ez a nap több volt, mint amit ezen sorok rejtenek.

Megtapasztaltuk a Szentlélek megvilágosító, mindeneket kormányozó, megerősítő, megszentelő erejét..., melyet elmondani nem tudunk, csak élni és így továbbadni.