Egyházközségi túra | 2017. április 29.

2017.04.29

"Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Máté 18,20)

Egyházunk szórványhelyzetében bőségesen adódik is alkalom erre. Néha csalódott reménységeinkre gyógyírnak használjuk Jézus ezen mondatát, amikor az egyház hívására csak néhányan gyülekezünk egybe.
Az Úr Jézus az egymagában küzdő emberrel is együtt van. A nagy templomi sokasággal is. Ketten (házastársak?), vagy hárman (egyházközség tagjai, barátok, munkatársak?) nem mindig Liturgia, imádkozás céljából vannak együtt. Gondjaink között bizony sokszor feledkezünk el Jézus jelenlétéről, de milyen töltekeztető, tovább vivő, milyen nagyon jó megtapasztalni a szürke hétköznapokban az Ő jelenlétét.

2017. április 28-án megtapasztalhattuk, hogy jelen van köztünk, az együttlétben, az örömteli találkozásban, az együtt töltött , egymásnak ajándékozott időben.

Nagyon köszönöm, minden jelenlevőnek,és magának az Úr Jézusnak, hogy mindezt megtapasztalni engedte!

További képek az eseményről itt.